Voor wie?

Wie kunnen er deelnemen aan Kivabola?

  • Alle kinderen van schoolgroep 3 t/m 8 kunnen deelnemen aan Kivabola.
  • Ook kennissen, vrienden en/of vriendinnen kunnen, mits zij zich tijdig aanmelden en in boven genoemde groepen zitten, deelnemen aan de week.
  • In 2019 hebben wij een pilot gedaan met kinderen uit groep 2. Houd onze facebook en instagram pagina in de gaten of wij dit jaar weer kunnen realiseren.

NB: kinderen dienen het schooljaar voorafgaand aan de week in groep 3 of hoger te hebben gezeten!

­