Verzekering

Wij gaan er vanuit dat ieder kind via de ouders WA verzekerd is.
 
Dit wil zeggen dat indien uw kind schade berokkend aan derden (dus niet aan kinderen, leiding of eigendommen van Kivabola) Kivabola hiervoor niet aansprakelijk wordt gesteld. Hiervoor geldt de algemene regel dat de eerst afgesloten verzekering geldt boven alle andere verzekeringen. Wij gaan er vanuit dat u zelf een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten. Kivabola kan en wil niet aansprakelijk gesteld worden voor niet verzekerde deelnemende kinderen. Wij verzoeken u dan ook om het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze wijze kunnen wij bij eventuele ongevallen snel handelen.
 
Dit is echter alleen van toepassing gedurende de activiteiten van Kivabola.
 

 

­