Info voor ouders

 • Plaats van vertrek en aankomst is elke dag: de HANG OUT (gelegen naast de Bosuil)

 • Zorg dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is en ’s middags tijdig wordt opgehaald.

 • Wanneer uw kind zelfstandig naar huis mag gaan; dit invullen op het aanmeldingsformulier.

 • Kivabola zorgt ervoor dat er bij de stoplichten op Boshoven extra toezicht is om de kinderen veilig over te laten steken. De reis blijft echter eigen verantwoordelijkheid. De leiding is niet verantwoordelijk en bevoegd voor het als klaar-over laten oversteken van de kinderen, maar probeert wel een oogje in het zeil te houden.

 • Wanneer we met de fiets op pad gaan: zorg ervoor dat de fiets van uw kind(eren) in orde is (voorzien van slot).

 • Bij minder goede weersomstandigheden trekken we er toch op uit. Bij slecht weer wordt het programma eventueel aangepast.

 • Geef uw kinderen voldoende eten en drinken mee!

 • Het meenemen van zakmessen en/ of andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.

 • Laat de kinderen geen waardevolle spullen meenemen. Kivabola is niet aansprakelijk voor verlies of schade.

 • Afmelden voor de week of voor een dag moet gebeuren bij de supervisor van de groep.

 • Geef eventueel gebruik van medicijnen of andere relevante bijzonderheden ook nog door aan de supervisor van de groep.

 • Tijdens de opening/ afsluiting en de ouderavond zijn alle ouders en andere belangstellenden van harte welkom. De overige activiteiten zijn enkel en alleen bedoeld voor de KINDEREN.

 • Op woensdagavond is de leiding gedurende de avond uiteraard aanwezig, wij gaan er echter van uit dat we samen met de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen. Het programma eindigt om 21.15 uur.

 • Het is niet de bedoeling dat de leiding aan het einde van de week wordt beloond met cadeaus of bloemen. Wat wij doen is vrijwilligerswerk.

 • Voor vragen over Kivabola kunt u tijdens de week terecht bij de supervisor van de groep en op andere momenten kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 • Kivabola 2024 vindt plaats van 5 t/m 9 augustus.

 • Houd onze facebook pagina en instagram pagina in de gaten voor de startdatum van de aanmeldingen. Het is alleen mogelijk om online aan te melden en te betalen.

 • Kijk regelmatig op onze website: www.kivabola.nl en like ons op FACEBOOK

 

­