Ongewenste intimiteiten

Kivabola functioneert onder de Stichting KVW Weert.

Om een helder en eenduidig beleid te kunnen voeren rondom ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik heeft Stichting KVW Weert een beleidsplan geschreven waarvan het meldprotocol een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit meldprotocol beschrijft stap voor stap hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik / ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het hele beleidsplan is opgesteld in samenwerking met VJL en in onderling overleg met alle KVW afdelingen in Weert, de zedenpolitie en Gemeente Weert.


Kijk voor meer informatie op de website van de overkoepelende organisatie Stichting KVW Weert.

 

­