Huisregels

Reglement Kinderen

 • De kinderen behoren zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.
 • Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke week. Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.
 • Afwijkend gedrag (pesterijen, vandalisme, agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de groepsleiding zelf. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door de hoofdleiding aangesproken.
 • Heeft u klachten over leiding of andere kinderen, dan kunt u hiermee terecht bij onze vertrouwenspersoon binnen de hoofdleiding.
 • Het is verboden om drank en/of tabakswaar mee te nemen tijdens de week. Uiteraard zijn ook (zak)messen verboden.
 • Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd bij de Hang-Out zijn.
 • Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald.
 • Tijdens het programma wordt niemand op het terrein toegelaten (ook geen ouders). Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, kom dan eerst even langs de hoofdleiding.
 • Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcr√®me, maar ook eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen meer dan 3,00 euro per dag meenemen naar Kivabola.
 • Kivabola houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere deelname aan de week te ontzeggen.
 

Reglement Leiding

 • De leiding moet minimaal 16 jaar zijn. Kinderen en leiding zijn anders niet verzekerd tegen ongevallen, materiele schade e.d.
 • De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen.
 • Van leiding wordt verwacht dat ze zo mogelijk meedoen met een spel. Kan dat niet, stimuleer, activeer en moedig de kinderen aan.
 • De leiding behoort minimaal een half uur voordat de kinderen komen aanwezig te zijn bij De Hang Out, tenzij anders vermeld.
 • De leiding krijgt tijdens de week taken toebedeeld. Accepteer je een taak, houd je hier dan ook strikt aan (zie o.a. corveelijst).
 • De kinderen zijn nooit alleen. Moet je de kinderen toch alleen laten, vraag dan een andere leiding om toezicht te houden op jouw groep.
 • Kinderen die niet alleen naar het toilet kunnen, worden door twee man leiding vergezeld.
 • Niemand gaat naar huis voordat we gezamenlijk hebben afgesloten of gezamenlijk naar de evaluaties gaan.
 • Moet je eerder weg, meld dit dan bijtijds.
 • Is er een ernstig probleem met een kind of met meerdere kinderen, meld dit dan bij de hoofdleiding.
 • Kom na een ongeval, blessure of twijfel ALTIJD langs de hoofdleiding. Zij zijn op de hoogte van wat er moet gebeuren en wie te bellen (EHBO e.d.).
 • Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt, moeten geaccepteerd worden en worden in principe niet in het bijzijn van de kinderen of ouders besproken.
 • Is er onenigheid binnen de groep of tussen de hoofdleiding en leiding, dan heeft de hoofdleiding hierin altijd het laatste woord.
 • Er wordt geen alcohol en of drugs genuttigd tijdens of voor Kivabola.

Webdesign

Toeliedesign - Webdesign, Restyling & Logo Ontwerp

Hosting

Your Concept - Webdesign & Internet Solutions

Gesponsord door...

­